Blog

Rzeczpospolita donosi: Fiskus chce PIT od rodzinnych firm.
Skarbówka uważa, że wykorzystywanie w działalności gospodarczej wspólnych rzeczy może spowodować konieczność wykazania przychodu i zapłaty podatku. Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie.
Zasady reprezentacji spółki komandytowej w sytuacji braku zarządu w spółce.
Jeśli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i prokurent, jak też prokurent (w przypadku prokury oddzielnej) lub dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej).


Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności działania prokurenta ustanowionego w spółce z o.o. będącej komplementariuszem bezpośrednio ze skutkiem dla spółki komandytowej. Uznał, że reprezentowanie spółki przez prokurenta w sytuacji braku zarządu spełnia wymogi prawidłowej reprezentacji w rozumieniu przepisów k.p.c.

Gmina i samorząd odpowiadają za pomyłki urzędników stanu cywilnego przy czynnościach niewładczych. np. spisaniu ostatniej woli spadkodawcy.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą w której Wiesław W. rok przed śmiercią sporządził testament przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do spadku powołał Roberta W. Skorzystał z tzw. testamentu allograficznego. Jego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca (testator) składa ustnie swoją ostatnią wolę wobec wójta lub burmistrza, ale może też wobec m.in. starosty, sekretarza powiatu, kierownika USC.
Rzeczpospolita donosi: Aż 20 lat niepewności czeka członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaniecha złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. O co chodzi?
Co należy rozumieć pod pojęciem postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku? Jakie informacje zawarte są w jego treści? W jaki sposób można uzyskać stwierdzenie nabycia spadku? Jakie skutki rodzi uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku?
Nowy, niebezpieczny, prosty sposób wykradania pieniędzy z kont bankowych. Nowy robak pozwala przestępcom przejąć kontrolę nad rachunkiem bankowym.

Aktualności

Szczegóły:
https://www.facebook.com/events/436308443505827/

RODO – medialna histeria, czy faktyczny problem?
Ochrona danych osobowych po zmianach.
Nowe obowiązki, nowi kontrolerzy, nowe kary. Czego się spodziewać, jak się przygotować, jak się uchronić przed karami.
Dnia 24.04.2018 na Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego Mec. Marcin Radomski przybliży przedsiębiorcom wykorzystywanie sukcesji jako strategicznego narzędzia biznesowego: "Sukcesja SKUTECZNA STRATEGIA ZABEZPIECZENIA FIRMY I RODZINY PRZED SKUTKAMI ZDARZEŃ LOSOWYCH"
Zapraszamy na konferencję Nowoczesne narzędzia fundamentem
współczesnego biznesu
17 kwietnia 2018 roku godzina 11.00
Hotel pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy
Próba ratowania firmy bez sankcji

Rzeczpospolita donosi: Oceniając prezesa zwlekającego z upadłością, trzeba zważyć jego starania o restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy w dniu 2 marca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt V CSK 401/15) niezwykle korzystne dla członków zarządów spółek z o.o., które muszą podjąć decyzję - ratować firmę, czy zgłosić ją do upadłości?

i&r days

20.06.2016

Konferencja Insurance & Reinsurance Days www.irdays.pl, Serock Hotel Narvil.
Nie masz ani kartki ani długopisu. Lecisz polskim samolotem, płyniesz polskim statkiem. Zobacz jak możesz sporządzić testament.

Sąd Najwyższy uznał, że niedopuszczalne jest ustanowienie prokurenta, który może działać wyłączenie z członkiem zarządu.

Możemy inaczej pisać testamenty. 16 października 2014 r. Sąd Najwyższy podjął precedensową uchwałę (III CZP 70/14), której teza brzmi: Ważny jest zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot świadczenia został określony alternatywnie.
Zapraszamy na prowadzone przez Mec. Marcina Radomskiego seminarium: SUKCESJA – SKUTECZNA STRATEGIA ZABEZPIECZENIA RODZINY I FIRMY PRZED SKUTKAMI ZDARZEŃ LOSOWYCH.
Mecenas Marcin Radomski był gościem radia Zet Gold. W trakcie rozmowy poruszony został problem wirusa, który podmienia numer rachunku bankowego na numer złodzieja. Posłuchaj:
Sprawy sukcesji cały czas należą do sfery NIEŚWIADOMEJ NIEKOMPETENCJI polskiego biznesu. Koniec kwietnia to dobry moment żeby podsumować miesiąc. Był to miesiąc obfitujący w seminaria poświęcone zagadnieniom sukcesji. Mecenas Marcin Radomski poprowadził seminaria poświęcone sukcesji w biznesie dla Mediatorship Insurance Group, Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw, dwukrotnie Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz mBank S.A.. W ramach Konferencji CSR "Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu" wygłosił 23.04.3014 referat pt. "Sukcesja biznesowa w relacjach z interesariuszami".
W dniu 29.04.2014 r.pr. Marcin Radomski poprowadzi seminarium: SUKCESJA – SKUTECZNA STRATEGIA ZABEZPIECZENIA RODZINY I FIRMY PRZED SKUTKAMI ZDARZEŃ LOSOWYCH.
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że mec. Marcin Radomski został zaproszony jako prelegent na konferencję pt. "Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu", która odbędzie się 23.04.2014 w Toruńskim Inkubatorze Technologicznym.


Z satysfakcją informujemy, że Nasza Kancelaria wzięła udział w tworzeniu raportu Doing Business in Poland 2015 przygotowywanego przez Bank Światowy. Celem raportu jest określenie realnych warunków prowadzenia biznesu w Polsce.
Zapraszamy Państwa na nasz fanpage poświęcony w całości tematyce sukcesji w biznesie.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Sukcesja w biznesie, planowanie spadkowe”, które odbędzie się w dniu 02.04.2014 w Bydgoszczy.
Akcja WSPIERAMY BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKICH DROGACH na na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez propagowanie noszenia tzw. "odblasków, w szczególności przez najmłodszych.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie sukcesja w biznesie.
Oddział ZUS w Lublinie potwierdził, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o. i S.A., jeśli otrzymują je na podstawie uchwały wspólników.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, iż właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką „zwykłą”, wpisaną w 2001 roku, może skutecznie podważyć prawomocny wpis hipoteki powołując się na uchybienia popełnione na etapie dokonywania tego wpisu. 

Po wielomiesięcznym okresie niepewności, wywołanym zapowiedzią zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w dniu 12.12.2013 wspólnicy spółek komandytowych mogli odetchnąć z ulgą.

 

 

Copyright © 2013

website by YourView