Wspólnik spółki jawnej korzystający w działalności ze wspólnej nieruchomości musi wykazać przychód.

16.12.2016

Rzeczpospolita donosi: Fiskus chce PIT od rodzinnych firm.
Skarbówka uważa, że wykorzystywanie w działalności gospodarczej wspólnych rzeczy może spowodować konieczność wykazania przychodu i zapłaty podatku. Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie.
Kobieta prowadząca wraz z mężem, córką i synem działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, złożyła wniosek o interpretację przepisów. Cała czwórka ma nieruchomość (grunt z budynkiem), którą zamierzają wykorzystywać w swej działalności. Kobieta zapytała fiskusa czy użyczenie nieruchomości na potrzeby spółki jawnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, mówi że przychodem z działalności gospodarczej są nieodpłatne świadczenia, jednocześnie odsyła on do art. 21 ust.1 pkt 125, który zwalnia z podatku świadczenia w najbliższej rodzinie. W części w jakiej współwłaściciel użycza nieruchomość samemu sobie, przychód w ogóle nie powstanie.

Fiskus był innego zdania. Podkreślił, że kobieta nie uzyska przychodu tylko w części dotyczącej użyczenia udziału w nieruchomości będącego jej własnością oraz udziału będącego własnością męża (majątek wspólny). W części dotyczącej użyczenia udziału będącego własnością syna i córki przychód powstanie i nie będzie zwolniony z podatku. Wartość tego przychodu powinna być ustalona w wysokości należnego czynszu. Sąd przyznał rację fiskusowi. Wskazał, że to spółka jawna otrzymała nieodpłatne świadczenie, a ona nie może skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust.1 pkt 125 ustawy o PIT (nie dochodzi do otrzymania nieodpłatnego świadczenia od osób zaliczonych do najbliższej rodziny).

Konkluzja sądu ma oparcie w przepisach. Spółka jawna, partnerska, komandytowa mają odrębność majątkową. Użyczenie to umowa zawarta między właścicielami a spółką i nie przysługuje tu zwolnienie dotyczące świadczeń między członkami najbliższej rodziny. W spółce cywilnej można zwolnienie zastosować. W spółce z o.o. lub akcyjnej przychód uzyskuje natomiast sama spółka.

Sygn. akt III SA/Wa 2831/15

Copyright © 2013

website by YourView