Blog

Zasady reprezentacji spółki komandytowej w sytuacji braku zarządu w spółce.
Jeśli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i prokurent, jak też prokurent (w przypadku prokury oddzielnej) lub dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej).


Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności działania prokurenta ustanowionego w spółce z o.o. będącej komplementariuszem bezpośrednio ze skutkiem dla spółki komandytowej. Uznał, że reprezentowanie spółki przez prokurenta w sytuacji braku zarządu spełnia wymogi prawidłowej reprezentacji w rozumieniu przepisów k.p.c.

Gmina i samorząd odpowiadają za pomyłki urzędników stanu cywilnego przy czynnościach niewładczych. np. spisaniu ostatniej woli spadkodawcy.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą w której Wiesław W. rok przed śmiercią sporządził testament przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do spadku powołał Roberta W. Skorzystał z tzw. testamentu allograficznego. Jego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca (testator) składa ustnie swoją ostatnią wolę wobec wójta lub burmistrza, ale może też wobec m.in. starosty, sekretarza powiatu, kierownika USC.

Aktualności

Próba ratowania firmy bez sankcji

Rzeczpospolita donosi: Oceniając prezesa zwlekającego z upadłością, trzeba zważyć jego starania o restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy w dniu 2 marca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt V CSK 401/15) niezwykle korzystne dla członków zarządów spółek z o.o., które muszą podjąć decyzję - ratować firmę, czy zgłosić ją do upadłości?

i&r days

20.06.2016

Konferencja Insurance & Reinsurance Days www.irdays.pl, Serock Hotel Narvil.

Nasi partnerzy

Copyright © 2013

website by YourView

.