Blog

Rzeczpospolita donosi: Fiskus chce PIT od rodzinnych firm.
Skarbówka uważa, że wykorzystywanie w działalności gospodarczej wspólnych rzeczy może spowodować konieczność wykazania przychodu i zapłaty podatku. Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie.
Zasady reprezentacji spółki komandytowej w sytuacji braku zarządu w spółce.
Jeśli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i prokurent, jak też prokurent (w przypadku prokury oddzielnej) lub dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej).


Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności działania prokurenta ustanowionego w spółce z o.o. będącej komplementariuszem bezpośrednio ze skutkiem dla spółki komandytowej. Uznał, że reprezentowanie spółki przez prokurenta w sytuacji braku zarządu spełnia wymogi prawidłowej reprezentacji w rozumieniu przepisów k.p.c.

Aktualności

Szczegóły:
https://www.facebook.com/events/436308443505827/

RODO – medialna histeria, czy faktyczny problem?
Ochrona danych osobowych po zmianach.
Nowe obowiązki, nowi kontrolerzy, nowe kary. Czego się spodziewać, jak się przygotować, jak się uchronić przed karami.
Dnia 24.04.2018 na Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego Mec. Marcin Radomski przybliży przedsiębiorcom wykorzystywanie sukcesji jako strategicznego narzędzia biznesowego: "Sukcesja SKUTECZNA STRATEGIA ZABEZPIECZENIA FIRMY I RODZINY PRZED SKUTKAMI ZDARZEŃ LOSOWYCH"

Nasi partnerzy

Copyright © 2013

website by YourView

.