Blog

Rzeczpospolita donosi: Fiskus chce PIT od rodzinnych firm.
Skarbówka uważa, że wykorzystywanie w działalności gospodarczej wspólnych rzeczy może spowodować konieczność wykazania przychodu i zapłaty podatku. Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie.
Zasady reprezentacji spółki komandytowej w sytuacji braku zarządu w spółce.
Jeśli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i prokurent, jak też prokurent (w przypadku prokury oddzielnej) lub dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej).


Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności działania prokurenta ustanowionego w spółce z o.o. będącej komplementariuszem bezpośrednio ze skutkiem dla spółki komandytowej. Uznał, że reprezentowanie spółki przez prokurenta w sytuacji braku zarządu spełnia wymogi prawidłowej reprezentacji w rozumieniu przepisów k.p.c.

Aktualności

Próba ratowania firmy bez sankcji

Rzeczpospolita donosi: Oceniając prezesa zwlekającego z upadłością, trzeba zważyć jego starania o restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy w dniu 2 marca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt V CSK 401/15) niezwykle korzystne dla członków zarządów spółek z o.o., które muszą podjąć decyzję - ratować firmę, czy zgłosić ją do upadłości?

i&r days

20.06.2016

Konferencja Insurance & Reinsurance Days www.irdays.pl, Serock Hotel Narvil.

Nasi partnerzy

Copyright © 2013

website by YourView

.